Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Förskolan Järpen

Förskolan Järpen

Om oss

Ålder 1-5 år

Vår förskola ligger i södra delen av Grums tätort intill Södra skolan. På Järpens förskola finns fyra avdelningar:

Vargen

Stjärnan

Hajen

Myran

Så här jobbar vi

Hos oss på Järpen möter barnen en trygg och tillåtande miljö. De uppmuntras och bekräftas för att få bästa möjliga grund för utveckling och lärande.

Vi pedagoger strävar ständigt efter att skapa ett så öppet klimat som möjligt mellan våra avdelningar så alla barn ska känna sig välkomna och våga ta för sig oavsett var i huset de befinner sig.

Vi lyssnar på barnen och utgår från deras tankar, kompetenser och kunskaper i utformningen av verksamheten. Genom rika möjligheter till upplevelser och material både inomhus och ute i naturen, upptäcker och utforskar vi världen tillsammans med dem. På så sätt skapar vi kreativa läroprocesser som utmanar barnen och ger dem lusten till ett livslångt lärande.

Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi varje barns lärande och får på så sätt förståelse för deras tankar och funderingar och kan lotsa dem vidare i deras fortsatta utveckling.

Kontakta oss

Besöksadress:
Ljunggatan 18
664 32 Grums  

Telefon:
Vargen 0555-422 93, 072-204 04 67
Stjärnan 0555-422 94, 072-516 37 23
Hajen 0555-422 95, 072-516 39 07
Myran 0555-422 96, 072-516 37 22

Uppdaterad: 2017-09-19

Relaterad information

Postadress:
Grums kommun
664 80 Grums

Vill du veta mer, vänligen kontakta:

Förskolechef 
Frida Lindberg     
0555-421 07
frida.lindberg@grums.se