Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Reseersättning

Behöver du åka buss för att ta dig till och från skolan? Här kan du läsa mer om vilka bidrag som finns när det gäller busskort och andra reseersättningar.


Gymnasiebusskort
Du som önskar resa med buss mellan hemmet och skolan tilldelas ett gymnasiebusskort. Samtliga gymnasieelever folkbokförda i Grums kommun är berättigade ett busskort

Elever som tilldelas ett inackorderingstillägg och elever som åker med specialtransporter t.ex. taxi, har ej rätt till busskort.

Utlämning av busskort inför läsårsstart

Gymnasiekortet hämtas på Sveagatan 61 (gamla Åsfjärdens utbildningscenter), nedre ingången mot Sveagatan.

Uthämtning elever födda 1999-2000: måndag 13 augusti 13.00-16.00 & 17.00-19.30

Uthämtning elever födda 2001: tisdag 14 augusti 13.00-16.00 & 17.00-19.30

Uthämtning elever födda 2002: onsdag 15 augusti 13.00-16.00 & 17.00-19.30

Det är viktigt att du tar med giltig legitimation när du hämtar ut ditt kort. Ska du hämta ut kortet åt någon annan ska både din och mottagarens legitimation visas.

 

Elever som inte har rätt till Värmlandstrafiks busskort från höstterminen
Elever som under året blir 20 år, det vill säga är födda 1998. Dessa elever har istället rätt att söka Studiemedel. Dessa får/kan köpa eget busskort från Värmlandstrafik.

Om du behöver busskort under pågående termin
Skicka nedanstående uppgifter till per-ove.johansson@grums.se (kommunens handläggare för busskort)

- Namn (För- och efternamn)
- Adress
- Personnummer
- Skolans namn

Busskortet hämtar du själv ut i kundtjänst, kommunhuset i Grums.

Om du har tappat bort busskortet

Om du tappar bort ditt busskort ska det anmälas via mejl till handläggare. Ange följande information.

- Namn (För- och efternamn)
- Adress
- Personnummer
- Skolans namn

Nytt busskort hämtar du själv ut i kundtjänst, kommunhuset i Grums. Avgiften för borttappat busskort är 200 kr, som betalas i kundtjänst.

Om ditt busskort har blivit stulet

Om ditt busskort har blivit stulet gäller samma tillvägagångssätt som vid borttappat busskort. För nytt busskort som utdelas utgår ingen avgift. Det gäller under förutsättning att en kopia på polisanmälan lämnas in i kommunens kundtjänst.

Om du avbryter studierna

Om du avbryter studierna i förtid, flyttar till annan kommun eller byter till skola utanför Värmland, måste du senast dagen efter förändringen meddela kommunens handläggare och snarast därefter lämna tillbaka busskortet i kommunens kundtjänst

Kontant ersättning i särskilda fall
I särskilda fall kan kontant ersättning lämnas med ett belopp som motsvarar kostnaden för kollektivtrafikresa. Saknas kollektivtrafikförbindelser mellan bostaden och skolan och närmaste hållplats för kollektivtrafik överstiger sex kilometer lämnas kontant ersättning.

Värmlandstrafiks hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns handböcker, regler och blanketter för dig som är elev, vårdnadshavare eller anställd inom skolan.

Ansökan om reseersättning skall lämnas till:

Grums kommun
Kommunstyrelsen
Per-Ove Johansson
664 80 Grums

Vid frågor, ring 0555-421 15.

Uppdaterad: 2018-05-14