Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Vuxenutbildning (Komvux)

Vuxenutbildningen består av Grundläggande vuxenutbildning (GRUV), Gymnasial vuxenutbildning, Yrkesvux, Särskild utbildning för vuxna och SFI (Svenska för Invandrare)

Grums har idag samarbete med tre olika anordnare Karlstad kommun, Säffle lärcenter och NTI-skolan. Vi har egen studie- & yrkesvägledare (SYV) på 25 procent. Vi finns på Sveagatan 61, ”Gamla Åsfjärden”. Besök bokas via telefon eller mejl.

Utbildningssamordnare / verksamhetsansvarig
Ulf Borg. Har telefon 0555-42235 och e-post ulf.borg@grums.se.


Vikarierande Studie- & yrkesvägledare (SYV) 
Lena Nordahl, fr.o.m. 22 augusti 2017. Arbetar på tisdagar. Har telefon 0555-42209 och e-post lena.nordahl@grums.se  Lena finns vanligtvis hos oss på vuxenadministrationen de flesta tisdagar. Under ansökningsperioden 15 januari - 15 februari arbetar Lena två dagar/vecka.

 

Besök bokas i förväg. Våra telefontider är mån-tors 09.00 - 12.00 & 13.00 - 15.30 och fredagar 09.00 - 12.00. Om vi inte svarar i telefon, skickar du ett mejl till verksamhetsansvarig Ulf Borg.

 

Ansökningsperioder för Karlstad under 2018

15 januari - 15 februari för start i mars 2018: gymnasiala kurser och GRUV kurser

15 mars - 15 april för start i slutet av maj 2018; gymnasiala kurser och GRUV kurser

15 maj - 15 juni för start i augusti 2018 (Ht-18); gymnasiala kurser och GRUV kurser

15 augusti - 15 september för start i oktober 2018; gymnasiala kurser och GRUV kurser

15 oktober - 15 november för start i januari 2019 (Vt-19); gymnasiala kurser och GRUV kurser

Notera att YrkesVux utbildningarna har olika startdatum beroende på utbildning. Se vilka kurser som ges och när de ges på Karlstad Vuxenutbildnings hemsida.

 

Ansökningsperioder för Säffle Lärcenter under 2018

1 januari - 15 januari för start 6 februari; gymnasiala kurser

1 februari - 15 februari för start 5 mars; gymnasiala kurser

15 februari - 1 mars för start 10 april; gymnasiala kurser

15 april - 15 maj för start i augusti (ht-18); gymnasiala kurser, GRUV kurser & YrkesVux (Vård & omsorg)

 

Kurser via NTI

Enbart de kurser som Karlstad Komvux eller Säffle Lärcenter inte kan ge, kan eventuellt läsas via NTI. Inga kurser som kräver nationella prov eller "salslabbar" kan läsas via NTI. Vi erbjuder inga kurser till elever från andra kommuner.


UPPDATERING KRING SLUTBETYG

Återigen har regeringen i sista stund förlängt möjligheten till att läsa in SLUTBETYG. Ny deadline är 30 juni 2020.

I dagsläget är det ännu osäkert vad det innebär fullt ut, då även nya regler börjar gälla 2017 för vilka som får läsa på Komvux. För mer information, kontakta oss.

Däremot gäller fortfarande den gamla åttaårsregeln. Det vill säga att om man har betyg som är äldre än åtta år, så är det rektor på skolan, som avgör om betygen får tas med i ett slutbetyg.

 

För att få ett slutbetyg måste följande kurser ingå

-          Svenska A alt. Svenska 1 eller SAS A / SAS 1    100p           

-          Svenska B alt. Svenska 2 eller SAS B / SAS 2    100p           

-          Engelska A alt. Engelska 5                                   100p           

-          Matematik A alt. Matematik 1a, 1b eller 1c          100p           

-          Samhällskunskap A alt. Samhällskunskap 1b      100p

-          Naturkunskap A alt. naturkunskap 1a1                   50p

-          Religionskunskap A alt. Religionskunskap 1           50p

För att ge grundläggande högskolebehörighet måste slutbetyget innehålla minst 2350 poäng, varav 2250 godkända poäng. Kurserna i svenska, engelska och matematik måste vara godkända.

Slutbetyg kan bara utfärdas via studier på Karlstad Komvux och Säffle Lärcenter.

Det innebär att  flera av dina gamla betyg/kurser inte längre räknas med om du vill ha ut en gymnasieexamen. Endast de kurser som är översättningsbara till dagens kurser får tas med. Det betyder att t.ex. lokala kurser och andra kurser som har upphör,t inte kan tas med i gymnasieexamen.


Funderar du på att börja studera

Innan du gör en ansökan till Vuxenutbildningen måste du först boka in ett vägledningsmöte med vår SYV eller verksamhetsansvarige. Vid mötet bedöms bl.a. din möjlighet att få studera, kurser du behöver och upprättande av en individuell studieplan.Vid sen varje ny ansökning av kurs, måste du boka in möten.

Vid vägledningsmötet ska du:

-         Vara förberedd på att redogöra för dina mål med studierna.

-         Ha med gamla betyg och intyg från tidigare studier.

-         Ha med eventuella arbetsgivarintyg från jobb som är relaterade till dina studier


Grundläggande Vux (GRUV) kan du läsa i Karlstad och Säffle. (för dig som saknar grundskola)

Karlstad har flera starter under läsåret (se ansökningstider för Karlstad). Ansökan till Karlstad sker via deras hemsida och webbansökan. Ansökan görs i samband med vägledningsmötet.

Säffle Lärcenter har start varje termin. Ansökan görs på deras ansökningsblankett i samband med vägledningsmötet. Studierna bedrivs i form av lektionsbundna kurser med närvaro på plats under fyra förmiddagar. Då är det en kurs per dag och antal kurser avgör antal schemalagda skoldagar. En dag i veckan är det självstudier. Veckan innan kursstart är det en obligatorisk testvecka. För hösten sker detta under vecka 34 (17-21 augusti).


Gymnasial Vux kan du läsa i Karlstad, Säffle Lärcenter eller i vissa fall via NTI-skolan. (Bl.a. för dig som saknar gymnasieutbildning, gymnasialt slutbetyg, allmän behörighet till högre studier eller specifik behörighet för högre studier)

Karlstad startar kurser kontinuerligt vid sex olika tillfällen under året. Ansökan till Karlstad sker via deras hemsida och webbansökan. Ansökan görs i samband med vägledningsmötet. Karlstad erbjuder tre varianter: en mer traditionell lektionsundervisning på plats i Karlstad, en flexvariant via InfoKomp och en ren distansvariant via Hermods.

Säffle Lärcenter startar kurser kontinuerligt vid ca åtta tillfällen under ett läsår. Ansökan görs på deras ansökningsblankett i samband med vägledningsmötet. Säffle erbjuder distansstudier, med vissa obligatoriska träffar. När det gäller mattekurserna finns det möjlighet till s.k. "mattestuga" två gånger i veckan.

NTI-skolan kan man läsa de  kurser som Karlstad och Säffle inte kan erbjuda för tillfället. NTI-skolan erbjuder enbart distansstudier via nätet, med löpande startperioder.


YrkesVux kan du läsa i Karlstad och Säffle lärcenter(Bl.a. för dig som saknar gymnasieutbildning)

Karlstad kommun där startdatum kan variera (se deras hemsida). Ansökan till Karlstad sker via deras hemsida och webbansökan. Ansökan görs i samband med vägledningsmötet.

Säffle lärcenter har start varje termin, med sista ansökningsdag 15 november och 15 maj. Ansökan görs på deras ansökningsblankett i samband med vägledningsmötet.


Särskild utbildning för Vuxna kan du läsa i Karlstad

Särskild utbildning för vuxna f.d. SärVux finns för personer som är 20 år eller äldre och som har en utvecklingsstörning. Gäller både för enstaka gymnasiekurser eller YrkesVux paket

Vår SYV hjälper dig med ansökningen.


Externa länkar:

Karlstad kommuns vuxenutbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Säffle Lärcenterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text

Uppdaterad: 2018-05-25