Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Kartor och GIS

GIS - Geografiska informationssystem - används för att hantera, analysera och presentera information som kan redovisas på kartor
Kartor och GIS är en verksamhet
som ansvarar för kommunens digitala
primärkarta och för att tillhanda-
hålla grundläggande geografisk
information i Grums kommun.
Till den här typen av information
räknas bl a byggnader, vägar,
fastigheter, adresser, planer
och markanvändning.

Frågor besvaras av:

Hans Schönning, planingenjör
tel. 0555-421 35

hans.schonning@grums.se

Uppdaterad: 2013-02-07