Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Sophämtning

Tömning av sopkärl
Tömning av hushållssopor sker var 14:e dag, jämn eller udda vecka beroende på var i kommunen du bor. Sommarhämtning för fritidshus sker också var 14:e dag vecka 20-39.

TömningsschemaPDF

Att tänka på inför soptömningen:

  • Vänd kärlets öppning ut mot vägen.
  • Det ska vara ett fritt utrymme på minst 0,8 m runt kärlet. Det ska också vara fritt ovanför kärlet, så robotarmen från sopbilen kan greppa.
  • Kärlet ska vara placerat intill hämtvägen så att tömningen lätt kan utföras med sidlastande sopbil.
  • Har du inte en fast uppställningsplats måste du själv rulla ut kärlet till gatan/vägkanten vid varje tömningstillfälle.
  • Vintertid ska det vara plogat och sandat fram till kärlet.
  • Vägar ska vara farbara för tung lastbil och vändplan ska finnas om det behövs.

Renhållningsabonnemang
Du som har ett renhållningsabonnemang betalar en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften är en fast årsavgift som bland annat täcker kostnader för drift och skötsel av återvinningscentralen, administration, fakturering, kundservice, information och avfallsplanering. Den rörliga avgiften ska täcka kostnader för hämtning av avfall, transport till behandlingsanläggning och avgift för omhändertagande och behandling av avfallet. För flerfamiljshus och verksamheter gäller andra avgifter.
Se taxa för sophämtning.

Uppehåll i hämtning
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall är en tillfällig lösning när din fastigheten står obebodd eller outnyttjad under en kortare.

Kompostering
Om du vill kompostera matavfall ska detta ske i en skadedjurssäker kompost och anmälas till kommunens miljöfunktion.

Månadshämtning
Om du anmält kompost till miljöfunktionen kan du även ansöka om månadshämtning för dina sopor.

Dela sopkärl med granne
Om du inte får så mycket sopor kan du dela sopkärl med en eller flera grannar. Detta är en bra lösning för dig som har ett fritidshus i kommunen som du inte besöker så ofta.

Befrielse från sophämtning
Om det inte uppkommer några sopor alls från din fastighet kan du ansöka om befrielse från sophämtning.

Blanketter för ansökan och anmälan.

Renhållningen samkörs med faktura för vatten & avlopp och skickas ut fyra gånger per år. Möjlighet finns att betala både via e-faktura eller autogiro.

Kontakta gärna oss om du har frågor:
Kundtjänst för renhållning, VA och slam
telefon 0555-421 30
avfall@grums.se

Uppdaterad: 2018-01-04

Ragn-Sells ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter

Tömningsschema PDF

Taxa och föreskrift för sophämtningöppnas i nytt fönster

 

Kontakt:
Kundtjänst för renhållning, VA och slam telefon 0555-421 30
avfall@grums.se