Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Vanliga frågor

Vad gör jag om kommunen plogat upp vallar så att det är svårt att ta sig fram i samhället?
Vid snöfall så börjar kommunen att ploga bussgator, gång- och cykelbanor samt skolvägar. Därav kan det till att börja med bli en del plogvallar i samhället som kommunen tar hand om så snart som möjligt. När vägen sedan blir spårig och ojämn isrivs/hyvlas den och då tas även infarter med.

För att underlätta snöröjningen i kommunen ber vi om överinseende och hjälp från övriga trafikanter.

 
Hur fungerar det med halkbekämpning i kommunen?
För att underlätta halkbekämpning har verksamhet gata lagt ut sand på olika platser i Grums kommun. Sanden är blandad med salt.
Information hittar du här: vinterväghållning

Gatubelysningen är trasig, vart vänder jag mig?
Du kontaktar område gata.
Information hittar du här: Gatubelysning

Uppdaterad: 2013-11-27