Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Vinterväghållning

Verksamhet gata utför snöröjning av gator och vägar inom kommunens tätorter samt vissa övriga vägar enligt särskilda beslut. Utanför tätorterna delar Trafikverket och ett stort antal enskilda väghållare på ansvaret.

Fastighetsägarens skyldigheter:
Snö från tomtmark får inte fraktas ut på gatu- och parkmark. Fastighetsägaren ska själv skotta bort plogvallar vid sin infart efter snöröjning. Grenar, häckar och träd som hänger ut på gatumark och kan utgöra ett hinder för kommunens fordon ska tas bort. Läs mer om vad som gäller för häckar och träd i vår broschyr
Var rädd om barnen - klipp din häck (pdf).PDF

Hur och när sker vinterväghållning?
Gång och cykelvägar, vissa gångbanor, huvudgator, bussleder och skolvägar prioriteras först. Snöröjning påbörjas normalt sett vid ett snödjup på ca 7 cm, om snöfallet är ihållande under ett eller flera dygn kan snöröjningen påbörjas senare.

Snöröjning består av:

  • Snöplogning som görs direkt vid snöfall. Då skottas inga infarter till fastigheter.
  • Isrivning/hyvling görs vid behov när vägen blivit spårig och ojämn. Då kan även infarter tas med.
  • Bortkörning av snö sker när inte mer plats för snöupplag finns på gatorna.

Vad gör jag om skador uppstår?
Det är lätt att staket, häckar, stolpar eller liknande skadas vid snöröjning. Om så sker kontakta område gata, tel: 0555 - 423 04. Vi gör då en besiktning och reparerar skadorna efter vintersäsongens slut.

Som väghållare arbetar vi för god trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet men vi behöver hjälp av övriga trafikanter i vårt arbete.

Sandningssand
För att underlätta halkbekämpning finns sand utplacerat på olika platser i Grums kommun. Sanden är blandad med salt. Sandningssand får hämtas gratis i hink eller motsvarande på följande platser:

Grums:

Industrigatan, gatuförrådet
Ringvägen, elljusspåret
Edsholmsgatan, fastighetsskötarcentralen (Karba)

Slottsbron:
Bruksgatan, vid gamla fabriksporten

Segmon:
Kiosken, vid återvinningsstation

Liljedal:
Hamnen

Borgvik:
Gamla affären

Värmskog:
Liljenäs, vid återvinningsstation

Skruvstad:
Skruvstad skola

Uppdaterad: 2017-09-21

Externa länkar:

Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - startsida

Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - vinter

Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - vilken entreprenör sköter din väg

SMHIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster