Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Anslagstavla

På Grums kommuns officiella anslagstavla tillkännages kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden. Här kan du också se vilka protokoll som har anslagits.

Här kan du se när är ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

För att läsa ett protokoll eller andra allmänna handlingar är du välkommen att kontakta administrativa funktionen via vår växel:
0555-420 00.

Grums kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det är viktigt för oss att du känner att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och bra sätt. En personuppgift kan vara ett namn, fastighetsbeteckning eller en adress. I våra protokoll finns en del personuppgifter. Därför publicerar vi inte längre protokoll på grums.se.

Om anslagstavlan

Överklaga beslut

 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunfullmäktige 19 juni

Kommunfullmäktige sammanträder i lokal Bruket kl 18.30

Ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängliga för allmänheten på biblioteket. Mötet är öppet för allmänheten.


Information till kommunfullmäktige
Dnr 2018-000197

Medborgarförslag om förbättringar på utegymmet i Grums
Dnr 2018-000424

Medborgarförslag om städning på kommunens badstränder
Dnr 2018-000425

Medborgarförslag om infarten till Väsbyvägen, Grums
kommun
Dnr 2018-000391

Handlingsplan för fortsatt och framtida mottagande av
ensamkommande barn i Grums kommun
Dnr 2018-000357

Centerpartiet Grums - Redovisning av partistöd för år 2017
Dnr 2018-000333

Nya Moderaterna i Grums - Redovisning av partistöd för
år 2017
Dnr 2018-000354

Socialdemokraterna Grums - Redovisning av partistöd för
år 2017
Dnr 2018-000332

Ombyggnation i kommun-/bibliotekshus
Dnr 2018-000360

Samordningsförbundet Samspelet - Årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2017
Dnr 2018-000328

Landstinget i Värmland, remiss - Samverkansavtal mellan
kommunerna i Värmland och regionen
Dnr 2018-000198

Räddningstjänsten Karlstadsregionen - Årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2017
Dnr 2018-000270

Budgetuppföljningar samt årsprognos för Grums kommun
2018
Dnr 2018-000031

Utökning av visstid socialsekreterare IFO
Dnr 2018-000199

Budgetberedningens förslag till konkreta mål 2019
2018-000388

Budget för Grums kommun år 2019
Dnr 2018-000388

Skattesats för Grums kommun 2019
Dnr 2018-000367

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums
kommun för perioden 2019-2022
Dnr 2018-000412

Karlstads kommun - Ett mer formaliserat samarbete i
Karlstadsregionen
Dnr 2018-000415

Karlstad-Grums vattenverksförbund - årsredovisning 2017 samt revisionsberättelse
Dnr 2018-000200

Värmlandstrafik - Årsredovisning med revisionsberättelse för år 2017
Dnr 2018-000386

Landstinget i Värmland - Verksamhetsplan inklusive
budget för Hjälpmedelsnämnden 2019
Dnr 2018-000414

Landstinget i Värmlands remiss - Revidering av
hjälpmedelsnämndens reglemente
Dnr 2018-000413

Grums Hyresbostäder AB - Årsredovisning för år 2017
Dnr 2018-000429

Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäder - Årsredovisning
för år 2017
Dnr 2018-000428

Regler för kommunalt partistöd i Grums kommun
Dnr 2018-000430

Värmlands Läns Vårdförbund - Årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2017
Dnr 2018-000423

Kommunstyrelsens sammanträden

Här tillkännages kommunstyrelsens sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunstyrelsen 19 juni

Kommunstyrelsen sammanträder i lokal Bruket kl 13.00

Ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängliga för allmänheten på biblioteket. Mötet är öppet för allmänheten.


Förvaltningsledningen informerar
Dnr 2018-000054

Information till kommunstyrelsen 19 juni
Dnr 2018-000397

Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och
beslut enligt särskilt förordnande till kommunstyrelsen 19 juni
Dnr 2018-000398

Länsstyrelsen Värmlands remiss - Handlingsplan för grön
infrastruktur
Dnr 2018-000359

Bygglov för inredning av lägenhet i en befintlig affärslokal
Dnr 2018-000419

Bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad
Dnr 2018-000418

Medborgarförslag om gatubelysning nattetid i Segmon
Dnr 2017-000812

Medborgarförslag om att bygga ett hopptorn vid Trulsens
badplats i Grums
Dnr 2018-000396

ÅVS Stråket genom Grums
Dnr 2018-000416

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums
kommun för perioden 2019-2022
Dnr 2018-000412

Landstinget i Värmlands remiss - Revidering av
hjälpmedelsnämndens reglemente
Dnr 2018-000413

Landstinget i Värmland - Verksamhetsplan inklusive
budget för Hjälpmedelsnämnden 2019
Dnr 2018-000414

Värmlandstrafik -
Årsredovisning med revisionsberättelse för år 2017
Dnr 2018-000386

Karlstad-Grums vattenverksförbund - årsredovisning 2017 samt revisionsberättelse
Dnr 2018-000200

Karlstads kommun - Ett mer formaliserat samarbete i
Karlstadsregionen
Dnr 2018-000415

Värmlands Läns Vårdförbund - Årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2017
Dnr 2018-000423

Grums Hyresbostäder AB -Årsredovisning för år 2017
Dnr 2018-000429

Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäder - Årsredovisning
för år 2017
Dnr 2018-000428

Regler för kommunalt partistöd i Grums kommun
Dnr 2018-000430

Justerade protokoll

Här kan du se vilka protokoll som har blivit justerade. Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Anslag/bevis

Organ

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2018-05-21

Paragrafer

155-194

Anslaget publicerades

2018-05-24

Anslaget avpubliceras

2018-06-15

Förvaringsplats protokollet

Kommunhuset, administrativa funktionen

Anslag/bevis

Organ

Hjälpmedelsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-25

Paragrager

5, 10

Anslaget publicerades

2018-05-29

Anslaget avpubliceras

2018-06-19

Förvaringsplats protokollet

Landstingets kansli

 

Anslag/bevis

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-05-24

Paragrafer

40-48

Anslaget publicerades

2018-05-29

Anslaget avpubliceras

2018-06-20

Förvaringsplats protokollet

Kommunhuset, administrativa funktionen

 

Anslag/bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Paragrafer

125-154

Anslaget publicerades

2018-06-04

Anslaget avpubliceras

2018-06-26

Förvaringsplats protokollet

Kommunhuset, administrativa funktionen

 

Anslag/bevis

Organ

Hjälpmedelsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-25

Paragrager

1-4, 6-9

Anslaget publicerades

2018-06-05

Anslaget avpubliceras

2018-06-26

Förvaringsplats protokollet

Landstingets kansli

 

Samverkan

Här länkar vi vidare till anslagstavlor för kommuner, kommunalförbund och landsting som Grums kommun har samverkan med.

Region Värmlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karlstad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Forshaga.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Överförmyndarnämnd gemensam
Räddningstjänsten Karlstadsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Landstinget,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Hjälpmedelsnämnden, Värmlands läns Vårdförb.
Samordningsförbundet Samspeletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


Uppdaterad: 2018-06-07

Kontakt

Christina Olsson
Administrativ chef
0555-421 49
christina.olsson@grums.se

Relaterad information