Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Anslagstavla

På Grums kommuns officiella anslagstavla tillkännages kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden. Här kan du också se vilka protokoll som har anslagits.

Här kan du se när är ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

För att läsa ett protokoll eller andra allmänna handlingar är du välkommen att kontakta administrativa funktionen via vår växel:
0555-420 00.

Grums kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det är viktigt för oss att du känner att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och bra sätt. En personuppgift kan vara ett namn, fastighetsbeteckning eller en adress. I våra protokoll finns en del personuppgifter. Därför publicerar vi inte längre protokoll på grums.se.

Om anslagstavlan

Överklaga beslut

 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunfullmäktige

Nästa sammanträde är den 4 oktober.

Kommunstyrelsens sammanträden

Här tillkännages kommunstyrelsens sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunstyrelsen 28 augusti

Lokal Bruket Bibliotekshuset kl 13.00

Kl 13.00 Besök av områdeschef Stefan Eriksson och samordnare Ingrid Veileby som informerar om projektet Värmlands framtid.


Förvaltningsledningen informerar 2018
Dnr 2018-000054


Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och beslut
enligt särskilt förordnande till kommunstyrelsen 28 augusti
Dnr 2018-000433


Information till kommunstyrelsen 28 augusti
Dnr 2018-000434


Revidering riktlinjer för ekonomiskt bistånd -
begravningskostnader
Dnr 2017-000572


Riktlinjer för besök hos sjuk- och hälsovården
Dnr 2018-000497


Medborgarförslag om att bygga en prylbod vid Karlbergs
avfallsstation
Dnr 2018-000207


Medborgarförslag om att utöka tiden för pensionärssim på
badhuset
Dnr 2017-000571


Medborgarförslag om att återinrätta busslinjetrafik
mellan Borgvik och Grums
Dnr 2017-000799


Motion om laddningsplats för elbilar i Grums
Dnr 2017-000656


Tillägg i kommunstyrelsens delegeringsordning -
demenssjuksköterska
Dnr 2018-000500


Möjlighet att ta CSN-lån till körkortsutbildning för personer med försörjningsstöd
Dnr 2018-000535


Förslag till reviderad högsta godtagbara hyreskostnad 2018
Dnr 2018-000536


Arvode till vigselförrättare
Dnr 2018-000539


Miljöpartiet de gröna - Redovisning av partistöd för år 2017
Dnr 2018-000479


Vänsterpartiet - Redovisning av partistöd för år 2017
Dnr 2018-000417


Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
kvartal 1 2018
Dnr 2018-000032


Lägga ner påbörjad faderskapsutredning
Dnr 2018-000542


Lägga ner påbörjad faderskapsutredning
Dnr 2018-000543

Justerade protokoll

Här kan du se vilka protokoll som har blivit justerade. Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Anslag/bevis

Organ


Sammanträdesdatum


Paragrafer


Anslaget publicerades


Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats protokollet

Kommunhuset, administrativa funktionen

 

Samverkan

Här länkar vi vidare till anslagstavlor för kommuner, kommunalförbund och landsting som Grums kommun har samverkan med.

Region Värmlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karlstad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Forshaga.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Överförmyndarnämnd gemensam
Räddningstjänsten Karlstadsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Landstinget,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Hjälpmedelsnämnden, Värmlands läns Vårdförb.
Samordningsförbundet Samspeletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


Uppdaterad: 2018-08-21

Kontakt

Christina Olsson
Administrativ chef
0555-421 49
christina.olsson@grums.se

Relaterad information