Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Våra upphandlingar

Här kan du se Grums kommuns aktuella, planerade och avslutade upphandlingar.

Vi annonserar våra upphandlingar i en elektronisk databas hos E-avrop. Om du som leverantör är intresserad av vilka upphandlingar kommunen gör så är alla samlade under Grums kommun på E-avrops hemsida. www.e-avrop.com länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du intresserad av att delta i en upphandling eller vill ha information som du inte hittar här är du välkommen att kontakta kommunens upphandlare.


_______________________________________________________________

Pågående upphandlingar

Nyttt resecentrum Grums tätort.

Grums kommun upphandlar Entreprenad gällande nytt resecentrum Grums tätort. Upphandlingen erhålls på www.e-avrop.com/grums och sista dag för frågor är       2016-12-12. Svar på frågor lämnas snarast, dock senast 2016-12-14. Sista anbudsdag är 2016-12-20. Tilldelningsbeslut har fattats 2016-02-14 med reservation för KF beslut.

För mer upplysningar kontakta Gun-Britt Nilsson, e-post gun-britt.nilsson@grums.se, telefon 0555-421 33.

Grönyteskötsel Grums Hyresbostäder och Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder

Ovanstående kommunala bolag upphandlar grönyteskötsel exklusive gräsklippning. Upphandlingen administreras av Grums kommun och erhålls på www.e-avrop.com/grums. Sista dag för frågor är 2017-02-21. Svar på frågor lämnas snarast, dock senast 2017-02-22.
Sista anbudsdag är 2017-02-28. För mer upplysningar kontakta Gun-Britt Nilsson, e-post gun-britt.nilsson@grums.se, telefon 0555-421 33.

Elektroniska fakturor

Grums kommun och Grums Hyresbostäder AB upphandlare tjänst för inkommande elektroniska fakturor. Upphandlingen hanteras enligt kriterier för direktupphandling. Sista anbudsdag är 2017-03-07. För mer upplysningar samt tillgång till upphandlings-dokumenten kontakta  Gun-Britt Nilsson, e-post gun-britt.nilsson@grums.se,      telefon 0555-421 33.

Hushållsavfall, hämtning av kärl och säckavfall

Grums, Forshaga, Kil och Hammarö kommuner upphandlar hämtning av hushållsavfall, hämtning av kärl och säckavfall. Upphandlingen administreras av Grums kommun. Upphandlingen har avbrutits och ny upphandling beräknas publiceras under februari 2017.  

 

Kommande upphandlingar

 • Sjukvårdsmaterial - administreras av Karlstads kommun
 • Trävaror
 • Grus
 • Kemikalier för reningsverk
 • Lekmaterial
 • spolning av VA-ledningar
 • Arbetskläder teknik
 • Reningsverkskemikalier
 • Pumpar
 • Livsmedel
 • Laboratorietjänster
 • Snöröjning /publiceras under första halvåret 2017
 • Förpackningsmaterial/hämtning av
 • Avfallshämtning hushåll
 • Laboratorietjänster vattenprover - administreras av Karlstad kommun
 • Biblioteksinredning, hyllor

         Avslutade upphandlingar 2017

 • Slamtömnings- och slamsugningstjänster
 • Slamspolningstjänster samt TV-inspektion av ledningar

 

 

 

 • Avslutade upphandlingar 2016
 • Företagshälsovård  
 • Elinstallationer Slottsbrons reningsverk  
 • Pensionsadministration och försäkringslösningar
 • Elleveranser 
 • Hisservice samt hissreparationer  
 • Hockeysarg
 • Dränering och bevattning av fotbollsplan
 • Arbetskläder vård & omsorg samt kök & städ
 • Mejeriprodukter
 • Konsult för projektering ombyggnad av resecentrum
 • Beläggningsarbeten
 • Kontorsmaterial
 • Inkontinenshjälpmedel
 • Fordon
 • Finansiella tjänster för fordon
 • Grävmaskintjänster
 • Lastbil med kran
 • Nyckelfria lås till kommunens äldreboenden
 • Färskt hängmörat kött
 • Ramavtal tekniska konsulter för fackområden planutredningar, geoteknik/geohydrologi, miljöutredningar, kulturmiljöutredningar samt naturmiljöutredningar
 • Ramavtal tekniska konsulter för fackområden projektering bygg, el, vs, ventilation, projektledning, arkitekttänster, byggkonstruktör, tillgänglighets-konsult fysiska miljöer och brandkonsult
 • Ramavtal tekniska konsulter för mark och VA
 • Hantverkartjänster golvläggning och målnings- och tapetseringsarbeten
 • Slamtömnings- och slamsugningstjänster

Avslutade upphandlingar 2015

 • Trygghetslarm
 • Grönyteskötsel
 • Mattransporter
 • Nattillsyn
 • Ramavtal hantverkartjänster bygg, el, ventilation, styr- och regler
 • Lekplatsutrustning allmäna lekplatser 2015
 • Åtgärdstudie för Slöan/Tarmälvens avrinningsområde - åtgärdsstudie för vattendrag
 • Ombyggnad Ekgatan 4
 • Kontroll av felkopplingar dag- och spillvattenledningar samt reparation av nedstigningsbrunnar
 • möbler till offentlig verksamhet
 • Hantverkartjänster VS
 • Julbord 2015
 • Städtjänster


Dokument:
Avslutade upphandlingar t.o.m. 2014PDF

 

 


Uppdaterad: 2017-02-15

Relaterad information

Intern länk:

Inköp och upphandling

Dokument:

UpphandlingspolicyPDF

Externa länkar:

Konkurrensverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om upphandling

Lagen om offentlig upphandlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Postadress:
Grums kommun
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 77-79

Fax: 0555-107 99

Gun-Britt Nilsson
Upphandlare
0555-421 33
gun-britt.nilsson@grums.se