Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Våra upphandlingar

Här kan du se Grums kommuns aktuella, planerade och avslutade upphandlingar.

Vi annonserar våra upphandlingar i en elektronisk databas hos E-avrop. Om du som leverantör är intresserad av vilka upphandlingar kommunen gör så är alla samlade under Grums kommun på E-avrops hemsida. www.e-avrop.com länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du intresserad av att delta i en upphandling eller vill ha information som du inte hittar här är du välkommen att kontakta kommunens upphandlare.


_______________________________________________________________

Pågående upphandlingar

Verksamhetssystem för miljöfunktionen

Nytt verksamhetssystem för miljöfunktionen upphandlas. Sista dag för frågor är 2017-05-09. Svar lämnas så snart som möjligt, dock senast 2017-05-10. Sista anbudsdag är 2017-05-16. Utvärdering pågår. Tilldelningsbeslut skickades 2017-06-09. Avtalstecknande pågår.

Upphandlingsdokument erhålls på www.e-avrop.com/grums. För upplysningar kontakta Gun-Britt Nilsson, e-post gun-britt.nilsson@grums.se, telefon 0555-421 33.

 

Hushållsavfall, hämtning av kärl och säckavfall

Grums, Forshaga, Kil och Hammarö kommuner upphandlar hämtning av hushållsavfall, hämtning av kärl och säckavfall. Upphandlingen administreras av Grums kommun. Sista dag för frågor är 2017-05-11. Svar lämnas så snart som möjligt, dock senast 2017-05-12. Sista anbudsdag är 2017-05-19. Utvärdering pågår. Tilldelningsbeslut skickades 2017-06-09. Avtalstecknande pågår.

Upphandlingsdokumenten erhålls på www.e-avrop.com/grums. För upplysningar kontakta Gun-Britt Nilsson, e-post gun-britt.nilsson@grums.se,                             telefon 0555-421 33.

Snöröjning och halkbekämpning, Grums kommun

Grums kommun, Grums Hyresbostäder AB och Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder upphandlar snöröjning och halkbekämpning för 7 olika distrikt i Grums kommun. Anbud kan lämnas på ett eller flera distrikt. Upphandlingsdokument kan laddas ner från www.e-avrop.com/grums.Sista dag för frågor är 2017-05-08. Svar lämnas så snart som möjligt, dock senast 2017-05-09. Sista anbudsdag är    2017-05-15. utvärdering pågår. Tildelningsbeslut för distrikt 3 skickades 2017-06-19 och för distrikt 2, 4 och 5 skickades tilldelningsbeslut 2017-06-20. För upplysningar kontakta Gun-Britt Nilsson, e-post     gun-britt.nilsson@grums.se, telefon 0555-421 33.

Fönsterputsning, Grums kommun

Grums kommun upphandlar fönsterputsning. Anbud lämnas på hela uppdraget. Upphandlingsdokument kan laddas ner från www.e-avrop.com/grums. Sista dag för frågor är 2017-05-08. Svar lämnas så snart som möjligt, dock senast 2017-05-10. Sista anbudsdag är 2017-05-16. Utvärdering pågår. Tilldelningsbeslut har fattats och avtal kan tecknas 2017-06-12. Avtalstecknande pågår.

För upplysningar kontakta Gun-Britt Nilsson, e-post gun-britt.nilsson@grums.se, telefon 0555-421 33.

Snöröjning och halkbekämpning distrikt 9, Grums Hyresbostäder och Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder

Ovanstående bolag upphandlar snöröjning och halkbekämpning för fastighetsnära ytor inom Grums tätort. Anbud lämnas på hela uppdraget. Upphandlingsdokument kan laddas ner från www.e-avrop.com/grums. Sista dag för frågor är 2017-06-14. Svar lämnas snarast dock senast 2017-06-15.

Sista anbudsdag är 2017-05-21. För upplysningar kontakta Gun-Britt Nilsson, e-post   gun-britt.nilsson@grums.se, telefon 0555-421 33

Chromebooks

Grums kommun upphandlar Chromebooks till skolans elever. Upphandlingsdokument kan laddas ner från www.e-avrop.com/grums. Sista dag för frågor är 2017-06-20. Svar på frågor lämnas snarast dock senast 2017-06-21.

Sista anbudsdag är 2017-05-28. För upplysningar kontakta Gun-Britt Nilsson, e-post gun-britt.nilsson@grums.se, telefon 0555-421 33.

 

 

Kommande upphandlingar

 • Sjukvårdsmaterial - administreras av Karlstads kommun
 • Trävaror
 • Grus
 • Kemikalier för reningsverk
 • Lekmaterial
 • Pumpar
 • Livsmedel
 • Revisorstjänster
 • Bevakningstjänster
 • Entreprenad gatubelysning

         Avslutade upphandlingar 2017

 • Slamtömnings- och slamsugningstjänster
 • Slamspolningstjänster samt TV-inspektion av ledningar
 • Grönyteskötsel Grums Hyresbostäder AB samt Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder
 • Nytt resecentrum Grums kommun
 • Elektroniska fakturor
 • Biblioteksinredning - bokhyllor
 • Fiberutbyggnad anslutningsnät Grums kommun
 • Hämtning av förpackningsmaterial

 

 

 

 • Avslutade upphandlingar 2016
 • Företagshälsovård  
 • Elinstallationer Slottsbrons reningsverk  
 • Pensionsadministration och försäkringslösningar
 • Elleveranser 
 • Hisservice samt hissreparationer  
 • Hockeysarg
 • Dränering och bevattning av fotbollsplan
 • Arbetskläder vård & omsorg samt kök & städ
 • Mejeriprodukter
 • Konsult för projektering ombyggnad av resecentrum
 • Beläggningsarbeten
 • Kontorsmaterial
 • Inkontinenshjälpmedel
 • Fordon
 • Finansiella tjänster för fordon
 • Grävmaskintjänster
 • Lastbil med kran
 • Nyckelfria lås till kommunens äldreboenden
 • Färskt hängmörat kött
 • Ramavtal tekniska konsulter för fackområden planutredningar, geoteknik/geohydrologi, miljöutredningar, kulturmiljöutredningar samt naturmiljöutredningar
 • Ramavtal tekniska konsulter för fackområden projektering bygg, el, vs, ventilation, projektledning, arkitekttänster, byggkonstruktör, tillgänglighets-konsult fysiska miljöer och brandkonsult
 • Ramavtal tekniska konsulter för mark och VA
 • Hantverkartjänster golvläggning och målnings- och tapetseringsarbeten
 • Slamtömnings- och slamsugningstjänster

Avslutade upphandlingar 2015

 • Trygghetslarm
 • Grönyteskötsel
 • Mattransporter
 • Nattillsyn
 • Ramavtal hantverkartjänster bygg, el, ventilation, styr- och regler
 • Lekplatsutrustning allmäna lekplatser 2015
 • Åtgärdstudie för Slöan/Tarmälvens avrinningsområde - åtgärdsstudie för vattendrag
 • Ombyggnad Ekgatan 4
 • Kontroll av felkopplingar dag- och spillvattenledningar samt reparation av nedstigningsbrunnar
 • möbler till offentlig verksamhet
 • Hantverkartjänster VS
 • Julbord 2015
 • Städtjänster


Dokument:
Avslutade upphandlingar t.o.m. 2014PDF

 

 


Uppdaterad: 2017-06-21

Relaterad information

Intern länk:

Inköp och upphandling

Dokument:

UpphandlingspolicyPDF

Externa länkar:

Konkurrensverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om upphandling

Lagen om offentlig upphandlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Postadress:
Grums kommun
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 77-79

Fax: 0555-107 99

Gun-Britt Nilsson
Upphandlare
0555-421 33
gun-britt.nilsson@grums.se