Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Medborgarkontor


Vi jobbar inom medborgarkontoret:


Katja Berglund, medborgarkontorets chef

Ingår i kommunledningsgrupp.
Tel 0555 - 422 43
E-post: katja.berglund@grums.se


Maria Aleskog, biståndshandläggare
0555 - 422 67 
maria.aleskog@grums.se

Eva-Lena Bengtsson, biståndshandläggare

0555-422 65
eva-lena.bengtsson@grums.se

Stefan Eriksson, byggnadsinspektör
0555 - 421 40 
stefan.eriksson@grums.se

Sofie Finell, samordnare LSS
0555 - 422 69 
sofie.finell@grums.se

Samuel Seliger, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0555-421 59
samuel.seliger@grums.se

Anna Kristoffersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0555-421 57
anna.kristoffersson@grums.se

Anna-Maria Jäger, utvecklingskoordinator
0555-421 46
anna-maria.jager@grums.se

Venka Larsson, samhällsvägledare
0555-420 67 eller 0555-420 03
venka.larsson@grums.se

Erika Moberg, biståndshanläggare LSS
0555-422 66
erika.moberg@grums.se

Agnetha Månsson, avgiftshandläggare omsorgen om äldre
0555 - 422 73
agnetha.mansson@grums.se

Kjell Nyström, stadsarkitekt
0555 - 421 38 
kjell.nystrom@grums.se

Trond Reimers, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
0555 - 421 28 
trond.reimers@grums.se

Maria Röhr, näringslivschef

0555-420 54
maria.rohr@grums.se

Hans Schönning, planingenjör
0555 - 421 35
hans.schonning@grums.se

Anna Svedlund, marknadskommunikatör
0555-421 55
anna.svedlund@grums.se

Anette Säveland, administrativ assistent
anette.saveland@grums.se

Rikard Ulander, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
0555 - 421 29
rikard.ulander@grums.se

Lisbeth Wielbass, assistent förskola
0555 - 421 58
lisbeth.wielbass@grums.se

Petra Pettersson, växeltelefonist
0555-420 00
petra.pettersson@grums.se

Uppdaterad: 2017-11-23