Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Verksamhet


Verksamhet utför kommunens kärnverksamheter.

Verksamhet utför kommunens service inom framförallt omsorg, lärande och kommunteknik. Eftersom våra kärnverksamheter finns i denna del så är den omfattande både vad gäller personal och budget. Tjänsterna ska utföras med kvalitet och service enligt beslutade kvalitetsmål och på ett så effektivt sätt som möjligt.


Margaretha Rudner, verksamhetschef

Ingår i kommunledningsgrupp.
Tel 0555-422 61
E-post: margaretha.rudner@grums.se

Uppdaterad: 2017-09-21