Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Verksamhet

Den kommunala verksamheten utför kommunens service inom vård och omsorg, utbildning och samhällsbyggnad. Verksamheter är omfattande både vad gäller personal och budget.

Tjänsterna ska utföras med kvalitet och service enligt beslutade kvalitetsmål och på ett så effektivt sätt som möjligt. Nedan finns kontaktuppgifter till de ansvariga för de olika sektorer som Grums kommuns verksamheter är uppdelade i.

Verksamhet Kommunchef Sektor socialtjänst Sektor socialtjänst Sektor socialtjänst Sektor barn & utbildning Sektor barn & utbildning Sektor barn & utbildning Sektor samhällsbyggnad Sektor samhällsbyggnad Sektor samhällsbyggnad
Uppdaterad: 2018-04-27