Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Verksamhet

Den kommunala verksamheten utför kommunens service inom vård och omsorg, utbildning och samhällsbyggnad. Verksamheter är omfattande både vad gäller personal och budget.

Tjänsterna ska utföras med kvalitet och service enligt beslutade kvalitetsmål och på ett så effektivt sätt som möjligt. Nedan finns kontaktuppgifter till de ansvariga för de olika sektorer som Grums kommuns verksamheter är uppdelad i.

Mona Boström

Mona Boström
Socialchef
0555-422 70  
mona.bostrom@grums.se

Thomas Nilsson

Thomas Nilsson
Barn- och utbildningschef
0555-421 17
thomas.nilsson@grums.se

Jonas Gunnberg

Jonas Gunnberg
Teknisk chef
0555-421 34
jonas.gunnberg@grums.se

Grums kommuns verksamheter
Uppdaterad: 2018-02-01