Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Barn & utbildning

Barn- och utbildningssektorn är indelad i två ansvarsområden. Kontaktuppgifter till respektive område samt kontaktuppgifter till barn- och utbildningschefen hittar du här nedan. Inom sektorn jobbar även IT-strateg och avgiftshandläggare.

Thomas Nilsson

Thomas Nilsson
Barn- och utbildningschef
0555-421 17
thomas.nilsson@grums.se

Göran Gustafsson
IT-strateg
0555-423 22
goran.gustafsson@grums.se

Lisbeth Wielbass
Avgiftshandläggare barnomsorg
0555-421 58
lisbeth.wielbass@grums.se

Område 1

Förskola, fritidshem, skola F-3, grundsärskola och träningsskola 1-3

Catharina Jonsson
Förskolechef, ansvarig för förskolorna: Backvägen, Svalan, Slottsbron, Segmon samt Öppna förskolan.
0555-422 41
catharina.jonsson@grums.se

Frida Lindberg
Förskolechef, ansvarig för förskolorna: Järpen, Mossen, Viljan, Åshammar och Borgvik.
0555-421 07
frida.lindberg@grums.se

Susanne Marklund
Rektor Södra skolan F-3  
0555-422 06  
susanne.marklund@grums.se

Line Monclair
Rektor Slottsbrons skola och Skruvstads skola F-3  
0555-420 20 
line.monclair@grums.se

Carina Ångman
Skoladministratör
0555-422 00
carina.angman@grums.se

Område 2

Skola 4-9, grundsärskola och träningsskola 6-10

Lennart Nilsson
Rektor/områdeschef
0555-421 86
lennart.nilsson@grums.se

Anna-Karin Elvin
Biträdande rektor
0555-421 82
anna-karin.elvin@grums.se

Ulla Johansson
Biträdande rektor
072-144 14 29
ulla.a.johansson@grums.se

Lena Aldén Wielbass
Skolassistent
0555-421 87
lena.wielbass@grums.se

Uppdaterad: 2018-04-19