Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Bolag och förbund

Kommunen har ett kommunalt bolag. Vi är också delägare i bolag och ingår i förbund.

Grums hyresbostäder AB

Kommunen har i dag ett kommunalt aktiebolag: bostadsbolaget Grums hyresbostäder ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 procent av kommunen. GHAB har dryga sjuhundra lägenheter som är hyresrätter. Ett mindre antal lokaler finns även för uthyrning, främst affärs- och föreningslokaler. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till centrala Grums, Orrbyområdet i Grums och  Slottsbron.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Grums kommun ingår tillsammans med Forshaga, Hammarö, Karlstad och Kils kommuner i en gemensam räddningstjänstorganisation: Räddningstjänsten Karlstadsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karlstadstyrkan är heltidsanställd. De nio styrkorna i Vålberg, Grums, Högboda, Kil, Deje, Forshaga, Molkom, Hammarö respektive Väse är deltidsanställda, vilket innebär att de är brandmän vid sidan av sitt ordinarie jobb. Den tionde styrkan är ett brandvärn beläget i Värmskog. Ett brandvärn är en frivillig kår.

Karlstad-Grums vattenverksförbund

Vattenverken Mellerudstorp och Törne ägs av Karlstads och Grums kommuner gemensamt genom Karlstad-Grums vattenverksförbund. Förbundet säljer och distribuerar vatten till Grums kommun och till Karlstad kommun för hushållen i Vålberg och Edsvalla.

Värmlandstrafik

Grums kommun är delägare i Värmlandstrafiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är faktiskt du också, om du är skriven i länet. Värmlandstrafik ägs nämligen av landstinget och de 16 kommunerna i Värmlands län. De står för all länstrafik med bussar och tåg i Värmland.

Verksamheten leds av en politiskt vald styrelse och huvudkontoret ligger i Munkfors. Trafiken finansieras till  60 procent av intäkter från biljetter och gods. Förutom ett litet statsbidrag kommer resten från aktieägarna, det vill säga landstinget och de 16 kommunerna.

Uppdaterad: 2018-05-22