Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Lämna medborgarförslag

Du som är folkbokförd i kommunen kan lämna medborgarförslag. Här ser du vilka regler som gäller och du kan också lämna förslag direkt via formuläret nedan.

Sedan 2003 kan du lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. De regler som gäller vid inlämning av förslag via formuläret är:

  • Du måste vara folkbokförd i Grums kommun.
  • Namn, adress och telefonnummer ska anges.
  • Olika slags ämnen får inte förekomma i ett och samma förslag.

För att kunna behandlas måste förslaget ligga inom kommunfullmäktiges befogenhetsområde. Du meddelas när förslaget beretts klart och beslut ska fattas (inom ett år). Du kan medges rätt att yttra dig i fullmäktige när förslaget behandlas. De medborgarförslag som inte har beretts färdigt ska redovisas vid fullmäktiges sammanträde i december varje år.

Formulär för medborgarförslag:

(asterix=obligatoriskt fält)
Uppdaterad: 2018-05-17