Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Vision

”Med en skola i framkant, framgångsrika företagare och nya bostäder bygger vi hållbara broar för framtiden” så lyder Grums kommuns vision.

Kommunfullmäktige i Grums kommun har antagit visionen ”Med en skola i framkant, framgångsrika företagare och nya bostäder bygger vi hållbara broar för framtiden”. Vidare har kommunfullmäktige beslutat att en beredning bestående av politiker från samtliga partier ska arbeta vidare med visionen. Tanken är att få in synpunkter från kommuninvånarna om hur vi ska konkretisera visionen för att göra den verklig.

Vi kommer kontinuerligt att presentera inkomna synpunkter och förslag.
Inkomna synpunkter

Uppdaterad: 2018-04-13

Relaterad information

Beredningen består av:


Malin Hagström (S) ordförande,
tel. 073-321 14 15

Elvy Hansson (S), tel. 070-330 95 03

Birgit Sturesson (C), tel. 070-234 25 82

Peter Kuhlman (-), tel. 070-270 10 42

Jesper Johansson (MP),
tel. 072-254 55 71

Ken Rosén (V), tel. 073-268 66 55

Judith Kisch (M), tel. 070-817 53 87

Christina Olsson, administrativ chef, är beredningens sekreterare:
tel. 0555-421 49
e-post: christina.olsson@grums.se