Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Klara krisen

Det är viktigt att du som kan förbereder dig för olika typer av samhällskriser. Det gör du genom att rusta dig för att klara dig så bra som möjligt på egen hand.

Krislåda med förnödenheter

Långvariga elavbrott, avbrott i dricksvattenförsörjningen och avbrott i kommunikationer är exempel på händelser som kan utvecklas till samhällskriser som kan drabba dig och din omgivning.

Samhällsaktörer, som kommuner och myndigheter, måste vara förberedda på att kunna hantera det oväntade. Den som kan bör förbereda sig på att kunna klara sig på egen hand i tre dygn eller längre, även om det inte betyder att en samhällskris är över efter den tiden.

I den risk- och sårbarhetsanalys som gjorts för Grums kommun finns följande risker identifierade som kan leda till att samhället drabbas av en stor påfrestning.

  • Väderrelaterade händelser (storm, översvämning, ras, skred och skogsbrand).
  • Dammbrott i Klarälven.
  • Riktade angrepp (sabotage och dataintrång).
  • Pandemi.
  • Olyckor med farligt gods.

Mer information om hur du klarar krisen finns på Räddningstjänsten Karlstadsregionens webbplats raddningkarlstad.se/klarakrisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se även foldern Klara krisen som du kan ladda ner och skriva ut:

Klara krisenPDF (hur du rustar dig för att klara de första dygnen)

Krisinformation.se - din beredskap om krisen kommerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Uppdaterad: 2017-09-08

Relaterad information


Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) säger att alla som kan ska ha sin egen försörjning av mat, vatten, värme och information säkrad i minst tre dygn – minst 72 timmar – vid en samhällskris.

Samhällets resurser kommer inte att räcka till alla samtidigt, utan måste först gå till de mest utsatta och hårdast drabbade.

Andra kommer att få klara sig själva en tid. Hur länge går inte att säga, det beror bland annat på krisens omfattning. Tre dygn är ett minimum.