Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Risk och sårbarhet

Ett sätt att öka säkerheten i samhället är att i möjligaste mån förutse och förebygga risker. Sveriges kommuner och landsting är därför skyldiga att göra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA).

Ett sätt att öka säkerheten i samhället är att i möjligaste mån förutse och förebygga risker. Sveriges kommuner och landsting är därför skyldiga att göra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA).

Det är lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser som styr skyldigheten att göra risk- och sårbarhetsanalyser. Syftet är att förebygga olyckor och kriser och minska de negativa effekterna av dem.

Risk- och sårbarhetsanalyserna beskriver det egna områdets risker och sårbarheter. Där sammanställs också befintlig samhällsviktig verksamhet och dess kritiska beroenden. RSA:erna beskriver också behov av åtgärder för de risker och sårbarheter man ser.

Nya RSA:er tas fram för varje ny mandatperiod. Räddningstjänsten Karlstadsregionen stödjer oss och sina övriga medlemskommuner i detta arbete.

Risk- och sårbarhetsanalyserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2017-07-06