Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Synpunkter & klagomål

Vi tycker om att ha engagerade invånare i Grums kommun. Här finns information om hur du kan lämna synpunkter och klagomål. Du kanske inte alltid kan få det svar som du önskar just då, men vi gör vårt bästa för att utveckla kommunen för alla invånares bästa.

Kommunens ansvar

Innan du kontaktar oss kan det vara bra med en påminnelse om vad som hör till kommunens ansvarsområden. Men vi kan självklart oftast tala om vilken annan myndighet eller liknande du kan vända dig till om det inte gäller oss.


Olika kontaktvägar


Det finns flera kontaktformulär här på hemsidan som du kan använda:

Klagomål inom området utbildning

Klagomål inom socialtjänstens område

Synpunkter och klagomål angående näringsliv

Övriga synpunkter och klagomål

Du kan skicka e-post till funktionsbrevlådan kommunstyrelse@grums.se

OBS. Det som vi får in skriftligt blir allmän handling och diarieförs. Det innebär att vem som helst kan begära att få läsa handlingen. Ibland kan dock hela eller delar av ett klagomål sekretessbeläggas.

Vill du prata med någon i telefon eller boka möte? Då kan du endera kontakta kundtjänst på tel. 0555-420 67 eller söka rätt person via växeln på tel. 0555-420 00.

Du kan också besöka kundtjänst i kommunhuset och be personalen där förmedla dina synpunkter och klagomål vidare.

Uppdaterad: 2017-08-29