Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

TIA-projekt

Tidiga insatser för asylsökande

Projektets syfte
Väntan på Migrationsverkets beslut kan vara lång och svår. Därför är det viktigt att skapa meningsfulla aktiviteter för alla dem som bor på ett asylboende. Genom sociala aktiviteter som att träna svenska, och att få praktisk information om hur det är att leva i Sverige, får asylsökande en bra start i Sverige. Syftet med projektet är att motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd, i enlighet med förordning och statsbidrag till verksamheter för asylsökande.

Områden som ingår i projektet
Arbetsliv
- att söka arbete- utbildningar för vuxna-arbetsmarknaden i Sverige- att starta eget företag
Föräldrastöd- att bilda familj i Sverige- att ta hand om barn- barnomsorg, grundskola, skola, ekonomiskt stöd till familjer
Boende- information kring bostadsfrågor- att söka hyreslägenhet- rättigheter och skyldigheter som hyresgäst - att hantera din ekonomi
Hälsa- vad är hälsa? -hälso- och sjukvården i Sverige - simundervisning, motion och träning, bra matvanor, stress och sömnproblem
Demokrati- vad är demokrati, det demokratiska systemet i Sverige -politiska partier -det svenska valsystemet
Språk

Har ni frågor, kontakta projektledare
Olivia Claréus
072-173 28 39
olivia.clareus@grums.se
 

Uppdaterad: 2018-01-17