Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

TIA-projektet

Väntan på Migrationsverkets beslut kan vara lång och svår. Därför är det viktigt att skapa meningsfulla aktiviteter för alla dem som bor på ett asylboende - Tidiga insatser för asylsökande (TIA).

Projektets syfte

Genom sociala aktiviteter som att träna svenska, och att få praktisk information om hur det är att leva i Sverige, får asylsökande en bra start i Sverige. Syftet med TIA-projektet är att motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd, i enlighet med förordning och statsbidrag till verksamheter för asylsökande.

Områden som ingår i projektet

  • Arbetsliv - att söka arbete, utbildningar för vuxna, arbetsmarknaden i Sverige, att starta eget företag
  • Föräldrastöd - att bilda familj i Sverige, att ta hand om barn, barnomsorg, grundskola, skola, ekonomiskt stöd till familjer
  • Boende - information kring bostadsfrågor, att söka hyreslägenhet, rättigheter och skyldigheter som hyresgäst, att hantera din ekonomi
  • Hälsa - vad är hälsa?, hälso- och sjukvården i Sverige, simundervisning, motion och träning, bra matvanor, stress och sömnproblem
  • Demokrati - vad är demokrati, det demokratiska systemet i Sverige, politiska partier, det svenska valsystemet
  • Språk
Uppdaterad: 2018-06-04

Kontakt

Olivia Claréus
Projektledare
072-173 28 39
olivia.clareus@grums.se