Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Eldningsförbud i Värmlands län

Det råder sedan 3 juli eldningsförbud i Värmlands län. Förbudet gäller tills vidare.

Eldningsförbudet innebär att all öppen eld är förbjuden utomhus.

Undantag medges för eldning utomhus på egen tomt i trädgårdsgrill och motsvarande anordning som inte kan överföra värme till brännbart underlag. Med den egna tomten avses en traditionell villatomt med kortklippt gräs, omgiven av asfalterade vägar och med ett behörigt avstånd till skog.

  • Grillen ska vara upphöjd från marken på ben eller liknande så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
  • Grillen bör stå på en stenlagd yta och en bevattningsslang bör finnas till hands.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda och grilla utomhus på campingplatser.

Var extra försiktig med hur du fimpar cigaretter och när du parkerar ditt fordon, katalysatorn kan antända underlaget.

Undantag medges även för naturvårdsbränning om särskilda villkor är uppfyllda.

Vid frågor kontakta i första hand räddningstjänsten i din kommun. Upplysningar om brandrisk och eldningsförbud lämnas även av SOS Alarm på telefonsvarare 054-15 50 15.

Ett bra sätt att informera sig om brandrisken är att ladda ner MSB:s app Brandrisk ute.

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/brandrisk-ute/länk till annan webbplats

Villkor för undantag från eldningsförbud för naturvårdsbränningPDF

Beslut om eldningsförbudPDF

 

Uppdaterad: 2018-07-06