Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Gruvöns produktionsanläggning stoppas för årligt underhåll

Inom kort inleds det årliga underhållsstoppet vid BillerudKorsnäs produktionsanläggning i Gruvön. För att säkerställa drift och säkerhet så utförs över 4 000 åtgärder under det drygt två veckor långa uppehållet.

Samtliga BillerudKorsnäs produktionsanläggningar stoppas för ett större underhåll en gång årligen. Denna gång stoppas anläggningen på Gruvön under vecka 16 och 17 för bland annat inspektioner, rengöring, service, reparationer och inkoppling av ny utrustning. En ny pumpstation för fabriksvatten och en ombyggd indunstning kommer att tas i drift.

– Maskinerna på Gruvön är igång dygnet runt, året runt, vilket ställer stora krav på driftsäkerheten. För att säkerställa den och samtidigt kontinuerligt modernisera produktionen, är underhållsstoppet en förutsättning. Viktigast av allt är dock att det blir ett säkert stopp. Det är många personer på plats och många arbeten som ska utföras. Planering är A och O inför underhållsstoppet, men vi är väl förberedda för detta gigantiska lagarbete. Nu har vi två intensiva veckor framför oss, men samtidigt är det väldigt roligt, säger Thomas Nilsson, underhållschef på Gruvöns produktionsanläggning.

Säkerhet högsta prioritet
Under underhållsstoppet rör sig ett stort antal anställda och entreprenörer i och omkring fabriksområdet och säkerheten har högsta prioritet. Innan arbeten får påbörjas genomförs säkerhetsutbildningar av entreprenörer. Dagligen genomförs samordningsmöten och skyddsronder. Utöver det utförs även slumpvisa drog- och alkoholtester för medarbetare och entreprenörer.

Över 1 000 entreprenörer
För att alla arbeten ska hinnas med så kommer den ordinarie personalstyrkan på 850 personer att förstärkas med cirka 500 entreprenörer varje dag. Totalt har över 1 000 entreprenörer anlitats för att utföra arbeten under stoppet.

Uppdaterad: 2018-04-13