Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Information från Trafikverket

Bangårdsåtgärder i Grums tätort. Trafikverket kommer att genomföra undersökningar och mätningar av den mark där de ska bygga om bangården på Östermalm. Undersökningar genomförs mellan 5 juli – 20 juli.

Trafikverket bygger ett nytt spår, byter ut växlar och signalreglering, elektrifierar spår och tar bort en gångfålla. Det gör de för att öka kapaciteten och säkerheten på bangården.

Grums bangård är en del av Norge–Vänerbanan. Den ingår i stråket Väster om Vänern och har stor betydelse för näringslivets transporter, nationell och internationell tillgänglighet och arbetspendling. Uppställningskapaciteten på Grums bangård inte tillräcklig för dagens trafik, och de bedömer att trafiken kommer att öka.

För att öka kapaciteten på bangården bygger Trafikverket ett nytt spår fram till BillerudKorsnäs. Trafikverket kommer även att byta ut växlar, elektrifiera befintliga och nya spår samt bygga ut signalregleringen. Säkerheten kommer att höjas genom att de tar bort gångfållan, där gående och cyklister i dag korsar spåren. Som ersättning för gångfållan kommer kommunen att bygga en ny gång- och cykelväg på Östermalmsgatan och Öbergsgatan.

Läs mer på Trafikverkets webbplats:
Grums, bangårdsåtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2018-06-29