Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Inställd skolskjuts fredag morgon!

All skolskjuts med buss ställs in fredag morgon (turer till skolan). Turer med taxi kommer att köras men med förskjutningar i tidschemat.

Anledningen till beslutet är att SMHI utfärdat en klass 1 varning, plötslig ishalka med risk för sjunkande temperaturer under natten.

Under fredagen kommer information ut om hemturerna kommer att köras eller ej. 

Föräldrar/vårdnadshavare uppmanas att i möjligaste mån skjutsa sina barn till skolan eller fritids. Skulle barn p.g.a. situationen inte ta sig till skolan rapporteras ingen frånvaro.

Då det inte ännu är fastställt om hemturerna kommer att köras uppmanas föräldrar/vårdnadshavare att ha beredskap att kunna hämta barnen efter skolans slut.

Ta del av skolskjutsinformation som delades ut i samband med skolstart.

Uppdaterad: 2017-02-16