Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Behandling av personuppgifter


Här lämnas information om hur Grums kommun behandlar personuppgifter som samlas in genom vår webbplats grums.se.

 

Personuppgiftsansvarig
Grums kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen grums.se. Information om hur du kontaktar oss finns på sidan Kontakta oss.

Personuppgiftsombud
Det finns ett personuppgiftsombud för Grums kommun som nås via vx 0555-420 00. Ett personuppgiftsombud har som uppgift att se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

Ändamål för behandling
Grums kommun behandlar dina personuppgifter för att administrera dina personuppgifter och upprätthålla anknytande funktioner som t.ex. register över sökande och ingivna handlingar, funktioner för användarstöd m.m.

Överföring av personuppgifter
Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Offentlighetsprincipen
Grums kommun är en offentlig verksamhet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära information
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Grums kommun, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran enligt personuppgiftslagen skall göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Uppdaterad: 2017-07-06