Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Hemtjänst


Hemtjänst som kommunen erbjuder utgår från dina individuella behov och därför gör handläggare på socialtjänsten en utredning och bedömning i varje enskilt fall.


Hemtjänst är en del av den hjälp som kommunen ger för att du som enskild ska kunna bo kvar i din egen bostad så länge som möjligt. Det ska vara hjälp till självhjälp och meningen är att du själv ska ta så aktiv del som möjligt i de dagliga sysslorna.

I hemtjänstens serviceuppgifter ingår bland annat hjälp med hemmets skötsel och inköp. Personlig omvårdnad kan handla om att sköta personlig hygien, klä på sig, äta och dricka och förflytta sig.


Ansökan och beslut
Ett biståndsbeslut bygger på en personlig kontakt mellan dig och bistånds-handläggaren. Kontakten kan ske genom hembesök eller genom vårdplanering på sjukhus. När du gjort en ansökan genomförs en utredning. Den blir ett beslutsunderlag för bedömningen av just ditt behov och de insatser som kan bli aktuella.

Varuhemhandling

Trygghetstelefon

Uppdaterad: 2017-10-16

Relaterad information

Begäran om hjälp. kontakta biståndshandläggarna:

Maria Aleskog
0555-422 67
maria.aleskog@grums.se

Eva-Lena Bengtsson
0555-422 65
eva-lena.bengtsson@grums.se

Sofie Finell samordnare
0555-422 69
sofie.finell@grums.se


Områdeschefer inom hemtjänst

Karin Hammarström
0555-420 41 karin.hammarstrom@grums.se


Petra Henningsson
0555-420 06 petra.henningsson@grums.se


Karin Ewensson
0555-420 86
karin.ewensson@grums.se

Planerare hemtjänst

0555-422 64

Mån - tors: 06.30 - 07.30, 
                  10.00 - 11.00
                  13.30 - 14.00

Fre  06.30 - 07.30
       10.00 - 11.00

 
Administration

Avgiftshandläggare
Agnetha Månsson
0555-422 73
agnetha.mansson@grums.se

Besöksadress:
Kommunkontoret
Sveagatan 77