Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Arbetsmarknadsenheten

Verksamheten omfattar olika projekt, feriepraktik för ungdom, anställningsstöd, offentligt skyddat arbete (OSA) och lönebidragsanställningar.

Feriepraktik (vårt alternativ till sommarjobb) för ungdomar högst 6 timmar per dag under 1-2 veckor under sommaren.

Arbetscentrum för ungdomar i åldern 20-25 år som erbjuds tillfälliga arbetsuppgifter genom kommunen. Det gäller företrädesvis ungdomar med försörjningsstöd i 3 månader.

Jobbstart ett kommunalt projekt under 2014 för ungdomar under 25 år som erbjuds kortare anställningar i kommunens organisation.

FAS3/Sysselsättningsfasen​ ett samarbete med arbetsförmedlingen där kommunen erbjuder praktik i kommunens organisation.

Projekt i SamspeletUtsikten

För dig som behöver extra stöd för att komma ut i arbete eller studier och är mellan 18 - 32 år.
www.samspelet.se/utsikten-grumslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Porten
Fördjupat stöd för arbetsgivare som är villiga att rekrytera människor med någon form av funktionsvariation. Dokument: PortenPDF

 

Uppdaterad: 2018-03-27

Kontakt

Stefan Eriksson
Områdeschef
0555-422 68
stefan.v.eriksson@grums.se

Besöksadress:
Sveagatan 61
Grums