Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Bostadsanpassning

Kommunen kan lämna bidrag för åtgärder i din bostad och närmiljö till dig som har något funktionshinder


Lagens syfte är att ge dig som har funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Anpassningarna gäller både bostaden och din närmiljö. Anpassningen kan t.ex. gälla borttag av trösklar.

Bostadsanpassningsbidrag söker du hos kommunen. Använd blanketten ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Boverket har tillsyn över kommunernas bidragsverksamhet.

Uppdaterad: 2017-06-16

Relaterad information

Kontakta oss

Handläggare
Samordnare Rehab /MAR
Annika Gyllström
Tel. 0555-420 92
annika.gyllstrom@grums.se

Besöksadress:
Kommunrehabiliteringen,
Gamla vägen 89,
Grums

Postadress:
Grums kommun
Kommunrehabiliteringen,
664 80 Grums

Ansvarig för verksamheten

Områdeschef
Linda Rubin
0555-420 12
linda.rubin@grums.se