Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Rehabilitering och hjälpmedel

Kommunens rehabilitering är ett komplement till landstingets.

Kommunrehabiliteringen arbetar för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna bibehålla eller förbättra sin aktivitetsförmåga. Rehabilitering kan erbjudas i eget boende, på korttidsavdelning och träning på Kommunrehabiliteringen. Arbetsterapeut eller sjukgymnast bedömer vilken form av rehabilitering som är lämplig och förskriver hjälpmedel.

Kommunrehabilitering lyder under  Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och insatser som utförs dokumenteras i patientjournal.

Hjälpmedel​
Kommunrehab ansvarar för utprovning och förskrivning av individuella hjälpmedel i eget boende, t.ex. rollator och rullstol.

Insatserna från Kommunrehabilitering är belagda med avgift.

1177 Vårdguiden
Tema Hjälpmedel
Här kan du hitta fakta om hjälpmedel och få information om hur det går till att få ett hjälpmedel​

www.1177.se/hjalpmedellänk till annan webbplats


Träning på Kommunrehab

Verksamheten vänder sig till

  • Personer med funktionsnedsättning med ett kontinuerligt eller långvarigt behov av träning.
  • Personer som riskerar att drabbas av ohälsa pga. inaktivitet.

Träning erbjuds två halvdagar i veckan under sex veckor och bedrivs i kommunrehabiliteringens lokaler.

Uppdaterad: 2017-10-16

Relaterad information

Hur får jag kontakt?

Samordnare Rehab/MAR
Annika Gyllström
0555-420 92
annika.gyllstrom@grums.se

Leg. Sjukgymnast
Maria Jonsson
0555-420 83
maria.jonsson@grums.se

Växel 0555-420 00

 

Ansvarig för verksamheten
Områdeschef
Linda Rubin
0555-420 12
linda.rubin@grums.se

 

Besöksadress
Gamla vägen 89, Grums

Postadress
Grums kommun
664 80 Grums

Ring före besök.