Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Chefsgrupp

Kommunens högsta chefer träffas två gånger per månad och diskuterar aktuella frågor.


Det kan handla om t. ex:

 • Policy- och målsättningsdiskussioner.
 • Långsiktiga strategiska och organisatoriska frågor som t. ex varumärke och krisberedskap.
 • Personalfrågor.
 • Frågor som kräver samordning.
 • Problemlösning.

Följande chefer ingår i gruppen:

 • Kommunchef Annika Lomarker
 • Verksamhetschef Margaretha Rudner
 • Medborgarkontorets chef Katja Berglund
 • Ekonomichef Kurt Andersson
 • Personalchef Sven Andersson
 • Administrativ chef Christina Olsson
 • Bitr. verksamhetschef socialtjänst Mona Boström
 • Bitr. verksamhetschef samhällsbyggnad Jonas Gunnberg
 • Bitr. verksamhetschef skola Thomas Nilsson
Uppdaterad: 2015-12-02