Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Gemensam service


I gemensam service finns de funktioner som främst arbetar med administrativt och strategiskt stöd till övriga verksamheter.

I gemensam service finns de funktioner som stöttar den politiska organisationen, kommunchef, verksamhet och medborgarkontor så att de ska kunna ägna tiden åt sina uppdrag och verksamheter. Det handlar om stödfunktioner för ekonomi, personal, IT, integrationsarbete, utveckling och planering med mera.

För mer information om de olika funktionerna som ingår här, se menyn till vänster.

Uppdaterad: 2017-03-16

Postadress:
Grums kommun
Gemensam service
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 77
Kommunhuset

Fax: 0555-107 99