Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Socialtjänst

Socialtjänstsektorn är indelad i olika områden. Kontaktuppgifter till respektive område samt kontaktuppgifter till socialchef hittar du här nedan. Till sektorn hör även medicinskt ansvarig sjuksköterska, IT-strateg och avgiftshandläggare.

Lotta Österlund-Jansson

Lotta Österlund Jansson
Socialchef
0555-422 77
lotta.osterlund-
jansson@grums.se


Ewa-Lena Magnusson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska                                                     0555-422 62
ewa-lena.magnusson@grums.se

Susanne Sundgren
IT-strateg
0555-421 99
susanne.sundgren@grums.se

Agnetha Månsson
Avgiftshandläggare omsorg om äldre
0555-422 73
agnetha.mansson@grums.se

Omsorg om individ & familj

Pernilla Pettersson
Områdeschef individ & familj
0555-422 60
pernilla.pettersson@grums.se

Omsorg om personer med funktionsnedsättning
/Arbetsmarknadsenhet

Arne Elmlund
Områdeschef gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning och fritidsverksamhet.
0555-423 18
arne.elmlund@grums.se

Stefan Eriksson
Områdeschef daglig verksamhet, övriga insatser enligt LSS för personer med funktionsnedsättning, verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning och arbetsmarknadsenhet.
0555-422 68
stefan.v.eriksson@grums.se

Therese Nilsson
Områdeschef personlig assistans
0555-423 21
therese.nilsson@grums.se

Vicky Bergström
Samordnare
0555-420 35
vicky.bergstrom@grums.se

Omsorg om äldre

Linda M-Nilsson
Områdeschef Karlbergs äldrebostäder och Segmons äldrebostäder
0555-423 19
linda.m.nilsson @grums.se

Marlene Piper Ekström
Områdeschef Järpegatans äldrebostäder, Vikariebanken
0555-423 17
marlene.p-ekstrom@grums.se

Pernilla Åkersten
Områdeschef Edsholms äldrebostäder
0555-422 63
pernilla.akersten@grums.se

Linda Rubin
Områdeschef hemsjukvård, kommunrehabilitering
0555-420 12
linda.rubin@grums.se

Karin Hammarström
Områdeschef hemtjänst centrala, anhörigstöd, anhörigcafé, dagverksamheten Violen
0555-420 41
karin.hammarstrom@grums.se

Karin Ewensson
Områdeschef hemtjänst, resurscentrum Linden
0555-420 86
karin.ewensson@grums.se

Petra Henningsson
Områdeschef hemtjänst landsbygd, nattpatrull och planerare
0555-420 06
petra.henningsson@grums.se

Uppdaterad: 2018-04-27

Kontakt

Postadress:
Grums kommun
Socialtjänst
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 77
Kommunhuset, entréplan