Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Kommunens krisberedskap

Information om Grums kommuns beredskap inför kriser.

Grums kommuns organisation för att hantera kriser omfattar två delar:

 - En lokal krisledningsorganisation, för händelser som vi klarar att hantera inom kommunen.

 - En gemensam krisledningsnämnd för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund, som träder i kraft vid extraordinära händelser.

Förloppet vid en extraordinär händelse regleras av Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Det är kommunchefens ansvar att ta initiativ till att krisledningsnämnden kontaktas.

Uppdaterad: 2017-09-08